Som journalist skickar jag i väg artiklar och får tillbaka dem med synpunkter. Personer jag har intervjuat vill kontrollera fakta och med mina redaktörer kan det ibland bli något av artikelpingis med tre, fyra versioner av en text. Eller så ber jag någon ha synpunkter på en text innan den går iväg till redaktör.

Hur komplicerad denna process blir varierar från gång till gång. Ibland används Microsoft Words funktioner för att göra och spåra ändringar. Vilket är finfint, om den som har synpunkter använder en version av Word som mina gratisprogram klarar av att öppna på rätt sätt. Annars är risken stor att förslagen blir helt obegripliga. Och ibland är ändringarna gjorda direkt i mitt dokument, utan att ha blivit markerade på något sätt. Då är det ofta lätt att se vad som är tillagt eller ändrat, men inte lika uppenbart om något har tagits bort.

Oavsett vilket är nödlösningen lika enkel som tidskrävande: Att skriva ut båda versionerna på papper och jämföra dem, rad för rad.

Eller så skaffar man ett program som Kaleidoscope. Två versioner av samma text öppnas i programmet, och alla skillnader markeras tydligt med olika färger.

Enkelt, och väldigt tidsbesparande.


Det här är ett inlägg i årets upplaga av #blogg100. Utmaningen handlar om att skriva ett blogginlägg varje dag under 100 dagar i sträck, med start den första mars. Jag är med för första gången och har bestämt mig för att skriva 100 inlägg som hjälper dig att använda din dator på ett smartare sätt, för att bli mindre stressad och mer effektiv.

För att inte missa något av det jag skriver kan du prenumerera på mejllistan här nedan. Eller lägga till min webbplats i din RSS-läsare.

Länkar till alla mina tips hittar du här.