Mobbningen av unga fortsätter på Instagram « Sociala medier

"En glädjande sak med sociala medier är att det oftast uppstår positiva motkrafter där något negativt händer, så också i detta fall. Flera “hjälpkonton” har startats på Instagram och om man taggar dem i kommentaren på en hatisk bild så hjälper de till att anmäla mobbarnas konton."

Hans Kullin skriver om mobbing och kränkningar på Instagram. Fruktansvärt. Men en liten ljusning är hur ungdomar hittar egna sätt att använda funktionerna i sociala medier för att slå tillbaka.