”Ge utvecklingen något år till så har vi experimentlådan Den Lille Elektriker uppdaterad för 2000-talet.”

Det är den direkta associationen när jag tillsammans med dottern bygger ett tjuvlarm till hennes rum med hjälp av en Arduino-krets och det grafiska programmeringsverktyget Ardublock.

Tillsammans har vi tidigare experimenterat med elektronik i den fysiska världen, med hjälp av Little Bits. Men begränsningarna satte snart stopp, de magnetiska elektronikklossarna lät oss inte bygga det vi ville. Istället började jag snegla på den populära Arduino-plattformen.

När mikrokontrollern kompletteras med rörelsesensorer, servomotorer, lysdioder och andra delar går det att bygga riktigt roliga projekt. Men även om en åttaåring kan förstå den övergripande logiken är utmaningen att skriva programkod i Arduinos språk stor. Jag dikterade, hon skrev, jag försökte förklara vad som hände, hon testade på egen hand att ändra ett värde här eller där.

Med Ardublock sänks tröskeln rejält. Öppen källkods-verktyget hämtar inspiration från Scratch, där man skapar egna spel med hjälp av ”pusselbitar” istället för att skriva kod på engelska.

Med Ardublock får vi tillgång till liknande pusselbitar i ett grafiskt verktyg. I en gul loop stoppar vi in block för variabler, sensorer och if-satser.

Plötsligt går det att se hur programmet fungerar: Avståndssensorn mäter hur långt det är till närmaste objekt, sen kontrollerar Arduinon resultatet och bestämmer om röd eller grön lampa ska tändas. Är avståndet riktigt kort låter vi även högtalaren tjuta. Och sen ser loopen till att allt görs om och om igen.

Tyvärr innehåller Ardublocks bibliotek inte pusselbitar för alla komponenter vi har på bordet. Planerna på att använda en infraröd fjärrkontroll för att styra servomotorn faller till exempel. Hade jag däremot upptäckt Ardublock innan jag köpte vårt Arduino-paket hade problemet varit mindre.

Ardublock har stort stöd för moduler från DF Robot och Thinkerkit, tillräckligt många för att bland annat kunna konstruera enklare robotar som navigerar med hjälp av en uppsättning sensorer.

Ardublock finns fortfarande bara på engelska. Självklart hade det varit trevligt om någon bestämde sig för att göra en översättning till svenska, men mängden termer är inte så stor att det ställer till några större problem.

Det tråkiga, enligt dottern, är istället att programmera tillsammans med en vuxen som inte läst på ordentligt utan måste titta i kopplingsscheman och läsa på nätet för ofta.

Se det som ett tips från en förälder till en annan: Ordentliga förberedelser innan ni sätter er tillsammans!

Artikeln publicerades ursprungligen i Ny Teknik.