Mänsklig multitasking är en myt sägs det. Att hoppa mellan olika arbetsuppgifter är förödande för koncentrationen. Varje fokusbyte innebär en ny startfas innan farten är uppe igen.

Det här är en av anledningarna till att jag försöker hålla e-postprogrammet på armlängds avstånd under större delen av arbetsdagarna.

Men min erfarenhet är att det här gäller i ett större perspektiv också. Få parallella uppdrag är lätta att hålla koll på, många betydligt svårare. Inte raketforskning direkt. Men det krävs ändå sätt att hantera det här.

Vid sidan av allt rutinarbete i mitt företag vill jag helst försöka hålla antalet parallella uppdrag till tre eller högst fyra. Med utgångspunkt i projektens deadlines går det att lägga ett pussel så att jag inte jobbar med fler åt gången än jag klarar av.

Jag skapar helt enkelt tre köer där jag lägger projekten efter varandra i den ordning de ska vara klara och med hänsyn taget till hur lång tid de tar. Ett projekt som förvisso har deadline först om någon månad men som tar lång tid får ockupera ena kön på egen hand, medan flera kortare, enklare projekt med på varandra följande deadlines får ta hand om kö nummer två. Och så vidare.

Det här är alltså ett mer användbart sätt att visualisera de deadlines jag har tagit på mig, eftersom det inte bara tar hänsyn till när något ska vara klart utan också hur lång tid jag uppskattar att arbetet kommer att ta.

Foto: Alexandre Duret-Lutz.


Det här är ett inlägg i årets upplaga av #blogg100. Utmaningen handlar om att skriva ett blogginlägg varje dag under 100 dagar i sträck, med start den första mars. Jag är med för första gången och har bestämt mig för att skriva 100 inlägg som hjälper dig att använda din dator på ett smartare sätt, för att bli mindre stressad och mer effektiv.

För att inte missa något av det jag skriver kan du prenumerera på mejllistan här nedan. Eller lägga till min webbplats i din RSS-läsare.

Länkar till alla mina tips hittar du här.