Stor nyhet från Whatsapp igår: Kryptering blir standard för alla användare. Åtminstone på sikt, i nuläget är det bara textmeddelanden skickade från Android som skyddas mot avlyssning.

Men det här spelar ändå stor roll.

Jag har tillbringat dagen i soffan och tittat på tre inspelade paneldiskussioner och en intervju med Edward Snowden. Ämnet var digitalt källskydd, vad journalister kan och bör göra för att minska risken att hemliga källor bränns. I panelerna satt många tunga namn, som tillsammans representerade på stor journalistisk och teknisk kunskap.

Ett resonemang återkom några gånger:

  1. Dagens verktyg för krypterad kommunikation, som PGP och OTR, är inte så lätta att använda som de borde vara.
  2. Därmed är det få som väljer att kryptera.
  3. Trafik som är krypterad sticker därför ut. Att över huvud taget ha PGP installerat på sin dator kan vara tillräckligt för att bli misstänkliggjord. En av journalisterna i panelen berättade om källor som vägrat att skicka krypterad e-post av just den anledningen.

Jag har hört resonemanget förr, bland annat när jag intervjuat svenska nätaktivister. Det finns ett önskemål om mer kryptering. Inte bara när man har något att dölja, utan oftare.

Kevin Bankston från New America Foundation inledde paneldiskussionerna om digitalt källskydd med en kort inledning. Han avslutade med att den näst viktigaste lärdomen vi fått från Edward Snowden (vid sidan av det faktiska innehållet i dokumenten) är att kryptering fungerar, “vilket är anledningen till att kryptoteknik är under attack från myndigheter, genom försök att tekniskt försvaga implementationerna eller genom lagstiftning stoppa användningen.”

Whatsapp har runt 600 miljoner användare. För var och en av dem innebär automatisk kryptering att deras integritet stärks, oavsett om de är av uppfattningen att de har något att dölja eller inte.

Men tillsammans så kommer de också att skapa en enorm mängd bakgrundsbrus för dem som anser att kryptering i sig är något suspekt.

En större höstack att leta igenom.