spärrar och gräddfiler

Stora delar av hösten ägnade jag åt att skriva min tredje Internetguide åt .SE. Spärrar och gräddfiler är en kort bok om nätneutralitet.

Nätneutralitet handlar om hur vi ska kunna använda våra Internetuppkopplingar, om det är användaren eller Internetleverantören som ska bestämma. Jämför den traditionella telefonin, där det är operatören som bestämmer vilka tjänster för exempelvis trepartssamtal och samtal väntar som ska finnas, med hur det fungerar på nätet idag.

I Sverige finns ännu inte några stora problem med bristande nätneutralitet. Mätningar som .SE gjort visar dock att det finns svenska operatörer som exempelvis stryper kapaciteten för Bittorrent under högtrafik.

På sikt finns det också en demokratiaspekt. Om operatörerna breddar sitt utbud, så att det innehåller både dyra Internetabonnemang, som ger tillgång till nätets alla tjänster, och billigare “bredbandsabonnemang”, som bara ger tillgång till ett begränsat urval, blir konsekvensen att tillgången till Internet – hela Internet med alla de tjänster som finns där – blir en ekonomisk och kunskapsmässig fråga. Bara de som har råd och förstår skillnaden väljer ett Internetabonnemang.

Frågan handlar också om Internets fortsatta utveckling. Nätet har blivit det det blivit till stor del tack vare att det varit en öppen plattform. Spotify, Wikipedia och Skype har inte behövt be någon om tillstånd. Om vi får en framtid där de flesta sitter på begränsade bredbandsuppkopplingar riskar vi att tappa en stor del av innovationskraften på Internet, eftersom den potentiella målgruppen för en ny tjänst minskar kraftigt.

Spärrar och gräddfiler är tänkt att läsas av den vanliga Internetanvändaren, och innehåller både teknikförklaringar och resonemang om konsekvenserna.