Emmas T:s många identiteter – så googlar du bilder

Var bilderna äkta? Jag prövade Googles bildsökfunktion och kunde snabbt se att så inte var fallet. Flera av kunderna kunde återfinnas på andra sajter i helt andra roller, bland annat ”Emma T” som verkade syssla med både inkontinensbehandling och skilsmässorådgivning.

Läsvärda bloggen Journalisttips visar hur Googles bildsök kan användas i researcharbetet.