Föreläsningar

Tre teman som ofta förekommer i de texter jag skriver har också blivit föreläsningar. Det första är ungas teknikanvändning – både som konsumenter men i växande utsträckning också som producenter. Det andra är it-säkerhet, i första hand för journalister. Och det tredje är hur tekniken kan utnyttjas för att jobba på lite smartare sätt, oavsett vilket yrke man har.

Unga och teknik

Det här är Kodsamhället

Utbildningsdepartement har gett Skolverket i uppdrag att ta fram en ny it- och digitaliseringsstrategi för grundskolan. En del i uppdraget är att programmering ska ingå i kursplanen.

I internetguiden Barnhack argumenterar jag för varför det här är viktig kunskap och ger tips på hur man som vuxen kan hjälpa barnen att få den – och på köpet skaffa sig den själv. Det här är Kodsamhället  är en introduktionsföreläsning som tar upp samma frågor: Om hur digitaliseringen påverkar samhället och varför en förståelse för hur tekniken fungerar är på väg att bli en grundläggande medborgerlig färdighet.

I den offentliga debatten om programmering i skolan har mycket handlat om ett arbetsmarknadsperspektiv, att svenskt näringsliv behöver duktiga programmerare för att kunna stå sig i den internationella konkurrensen. Givetvis ligger det något i det argumentet, men det finns andra, viktigare.

Vi söker information med hjälp av sökmotorer som på olika sätt rangordnar nätets webbplatser. Vi lämnar massor av digitala fotspår efter oss. Vi litar på att tekniken gör det vi vill att den ska göra.

För att kunna ha åsikter om vilka delar av utvecklingen som är bra och vilka delar som är dåliga och för att förstå hur den påverkar oss alla behövs en kunskap om hur saker och ting fungerar och hänger ihop.

En viktig poäng är att datorer inte är smarta. De gör bara vad människor har sagt åt dem att göra. Ett sätt att upptäcka detta är att själv prova på programmering.

Att lära sig grunderna i programmering är också ett första steg mot att kunna använda datorer som ett formbart material i skolsalen. Att inte bara använda datorerna för att skapa digitala kopior av sånt som går att göra analogt, utan att verkligen utnyttja datorernas möjligheter fullt ut.

Föreläsningen avslutas med en kort överblick över några av de verktyg som kan användas i klassrummet och ett resonemang om hur programmering inte bara är något för tekniklektionerna, utan snarare har potential att bli ett material för flera av skolans ämnen:

  • I svenskan, för att skriva instruktioner och manus
  • I bilden, för att skapa animeringar och grafik
  • I musiken, för att skapa ljudillustrationer
  • I engelskan, för att förstå instruktionsmaterial på nätet
  • I samhällskunskapen, som dikussionsunderlag om hur tekniken påverkar samhälle och demokrati
  • I matematiken och tekniken, för att göra själva programmeringen

Föreläsningen vänder sig till pedagoger och skolledare.

Nätetik och internetkompetens

Lösenord är värdehandlingar. Hot på internet går att polisanmäla. Folkbokföringen kan användas för att kontrollera om en person finns på riktigt. Okrypterad internettrafik är som att skicka vykort.

Vad är källkritik och hur kan man agera om man blir utsatt för något obehagligt? Vilka krav går att ställa på vuxna? Vad säger lagen?

Elevföreläsningen om nätetik och digitalt självförsvar tar upp frågor som rör barn och ungas användning av internet, med både tekniska och mellanmänskliga perspektiv.

Målgruppen är elever, från årskurs fyra och uppåt, där innehållet anpassas efter publiken.

Digitalt vuxenskap

En föreläsning om hur ungdomar använder nätet, varför internet är så viktigt, hur tekniken påverkar deras vardag och vad man som vuxen kan – och som lärare är skyldig att – göra för att vara ett stöd.

Föreläsningens huvudbudskap är att avdramatisera tekniken: Det barn och ungdomar får problem med är inte tekniken i sig utan med mellanmänskliga relationer. Och som vuxen kan man därför vara ett stöd, oavsett om man kan teknik eller inte. Grunden är istället en bra relation till de ungdomar man har omkring sig, så att de kommer och pratar med en när de får problem.

Målgruppen är alla vuxna som har barn i sin närhet, oavsett om det är som föräldrar eller skolpersonal.

Digitalt självförsvar

Du skickar ett e-post och tar för givet att den som läser bara är den som du skickar det till. Du kopplar upp dig på kaféets trådlösa nätverk, men ägnar inte en tanke åt ingenjörsstudenterna vid bordet längst in som just haft föreläsning i nätverkssäkerhet. Du använder samma lösenord på alla webbplatser, för det är ju enklast så.

Internet är verkligen ett fantastiskt verktyg för kommunikation. Men det finns också en maktobalans. Mellan dem som förstår hur tekniken fungerar och dem som bara använder den.

I den här föreläsningen går Anders Thoresson igenom några av de integritetsproblem och andra säkerhetsaspekter som finns på nätet och visar på verktyg och förhållningssätt som hjälper till att hantera dem.

Ges i både elev- och pedagoganpassning.

En uppdaterad källkritik

Vem säger vad och varför? Det har varit några av källkritikens grundfrågor under lång dit. Men idag, när det är lätt att manipulera digitalt innehåll och det finns massor av algoritmer som väljer ut vad vi får se på nätet behöver vi komplettera med ytterligare frågor: Är det vad det ser ut att vara? Och varför får just jag se det här just nu? Källkritiken gäller dessutom både i det stora, när nyheter sprids, och i det lilla, för att se igenom bedrägeriförsök.

I föreläsningen visar Anders Thoresson bland annat hur lätt det är att skicka förfalskad e-post och att manipulera skärmdumpar. Men också hur verktyg som exempelvis Googles bildsök eller databaser över domännamn kan användas för att avslöja bluffar.

Ges i både elev- och pedagoganpassning.

Workshop: Introduktion till programmering – F-3

Workshopen inleds med “programmeringslek” utan datorer, med papperslappar som ger kompisar eller pedagogen instruktioner om hur “roboten” ska röra sig i klassrummet eller på skolgården. Detta är ett sätt att få bra insikt i hur svårt det är att faktiskt uttrycka sig så tydligt att mottagaren inte behöver göra egna tolkningar för att resultatet ska bli rätt, vilket är en bra analogi för hur datorer fungerar: De är inte smarta, de gör bara vad de blir tillsagda.

Workshopen fortsätter därefter med ytterligare något fysiskt material och ett antal olika appar för pekplattor som passar barn i de yngre åldrarna men också en bit upp i skolan.

För pedagoger och skolledare. Kan arrangeras som ett enstaka tillfälle eller över flera kurstillfällen.

Workshop: Introduktion till programmering – 1-9

Ett av de mest använda verktygen för programmering i skolan är Scratch. Det är enkelt att komma igång med, eftersom programmen byggs upp av Lego-liknande block. Scratch finns översatt till svenska, är gratis och används från webbläsaren vilket innebär att engagerade elever kan fortsätta hemifrån på egen hand. Dessutom går det att hitta en uppsjö av resurser på nätet, med både böcker, filmer och webbkurser, som gör det enkelt att komma vidare.

Workshopen innehåller också några exempel på programmeringsverktyg som bygger ihop den digitala världen med den fysiska.

För pedagoger och skolledare, men också i elev-anpassning. Kan arrangeras som ett enstaka tillfälle eller över flera kurstillfällen.

Workshop: Läsfrämjande Scratch

Efter att pedagogerna lärt sig grunderna i Scratch är workshopen Läsfrämjande Scratch ett exempel på hur programmering kan inkluderas i undervisningen, i många olika ämnen.

Med utgångspunkt från en bok som eleverna har läst är uppgiften att skapa ett spel eller en interaktiv berättelse.

I projektet får eleverna jobba med…

…det svenska språket. Projektet kan dokumenteras. En animerad film kräver en dialog, ett spel instruktioner. Eleverna tränar på att ge och ta instruktioner.

…tillämpad matematik och logik i den faktiska programmeringen.

…ljud och bild, när ljudeffekter, bakgrunder och karaktärer ska skapas.

…frågor om demokrati, källkritik och diskussioner om hur teknikutvecklingen påverkar samhället.

I workshopen får pedagogerna som deltar lära sig att skapa tre “typspel” som går att anpassa efter elevernas egna idéer.

Jobba smartare

Omvärldsbevakning på nätet

I Häng med i informationsflödet – gratisverktygen som ger dig koll. ger jag tips på gratistjänster som gör det möjligt att hänga med i informationsflödet på nätet. I förläsningsform visar jag hur du kan slippa surfa runt till alla webbsidor du är intresserad av och istället få nya rubriker levererade till dig när dina favoritsajter publicerat något nytt. Jag visar också hur du kan sätta upp automatiska bevakningar som skickar dig ett meddelande om någon bloggar om ditt företag eller hur du kan hålla koll på myndighetsbeslut som är relevanta för er verksamhet.

Internet som reporterverktyg

Bygger vidare på omvärldsbevakningen, men med tillägg som är extra användbara för journalister. Facebook, Twitter och Instagram blir i allt större utsträckning oumbärliga arbetsverkyg för reportrar. Tack vare de sociala mediernas genomslag är de bland annat användbara för att hitta intervjupersoner.

Den här föreläsningen ger jag varje termin för journaliststudenter på JMG i Göteborg, men också för yrkesverksamma journalister.

Vinn över e-posten

E-posten är ett verktyg som många brottas med. I min föreläsning ger jag generella tips på hur den kan hanteras på bästa möjliga sätt. Det bland annat om förhållningssätt till det som dyker upp i inkorgen, vad som behövs för att hantera inflödet på bästa sätt och hur samma principer kan tillämpas på andra inkorgar runt omkring oss. Föreläsningen är bland annat en del i Workhack.

Både mina e-posttips och andra sätt att använda jobba effektivt hittar du i avdelningen som heter just Effektivt här på min webbplats.

Journalister och it-säkerhet

Digitalt källskydd

För Internetstiftelsen i Sverige har jag skrivit flera internetguider om it-säkerhet för journalister: Digitalt källskydd – en introduktion, Kom igång med Tor, Kom igång med PGP och Kom igång med säkrare mobiltelefon. I föreläsningen visar jag vilka risker som finns på nätet – både i kontakten med källor och i reporterns egen research – och vilka verktyg som kan användas för att minska problemen.