Sedan 2010 har jag skrivit fem Internetguider åt .SE. Några av dem hör till de viktigaste texter jag skrivit:

  • Frågan om nätneutralitet blir allt viktigare. Ibland handlar det om att vissa tjänster inte fungerar alls, i andra fall att vissa tjänster prioriteras. Men resultatet är det samma: Förutsättningarna på nätet förändras från de vi tagit för givet.
  • Att ha en viss förståelse för hur datorer och internet fungerar gör oss alla till bättre medborgare när allt mer omkring oss förses med processorer och internetuppkoppling. Jag tror ett sätt att ge unga den kunskapen är att låta dem prova på att programmera.
  • För journalister som har källskyddet att tänka på räcker det inte med en grundläggande förståelse, utan betydligt mer än så.

Men den guide som flest läsare verkar ha haft glädje av är den om omvärldsbevakning på nätet. Den tryckta upplagan tog snabbt slut, boken används som kurslitteratur på åtminstone en högskoleutbildning och dessutom har jag gjort flera föreläsningar med guiden som utgångspunkt.

Därför är det kul att nu dra igång arbetet med en uppdaterad och uppfräschad version av Flöden, kvitter och statusuppdateringar, min internetguide om omvärldsbevakning. Arbetsnamnet är tills vidare Häng med i informationsflödet –  gratisverktygen som ger dig koll.

Teori och praktik

Flöden, kvitter och statusuppdateringar innehåller både teori och praktik. Problemet är att nätet utvecklas snabbt, på de snart fyra år som gått sedan guiden publicerades har mycket hunnit att hända. Som nav för omvärldsbevakningen är min rekommendation i Flöden, kvitter och statusuppdateringar att använda RSS. Det har inte förändrats. RSS kommer att vara en stor del även i Så hänger du med i informationsflödet. Däremot byggde hela Flöden, kvitter och statusuppdateringar på Googles RSS-läsare Reader – som sökjätten la ner förra sommaren.

Ambitionen är att den uppdaterade versionen ska ges en längre livslängd genom fler generella resonemang om omvärldsbevakning och färre specifika exempel.

Men är inte RSS dött?

Det finns dem som menar att RSS är en döende teknik, vilket inte minst Googles nedläggning av Reader skulle ha visat. Jag är långt ifrån övertygad om att det är så.

Twitter har till viss del tagit över rollen som RSS en gång hade, och dessutom gjort den mer lättillgänglig. Appar som Flipboard och Zite har också kompletterat.

Men varken Twitter eller Zite kan ersätta RSS fullt ut. Det finns förvisso webbplatser som skjuter ut varje ny rubrik i ett särskilt Twitter-flöde, identiskt med det som en prenumerant på motsvarande RSS-flöde får. Men skillnaden är att Twitter-flödet fortsätter att rulla även om blicken är riktad åt ett annat håll. RSS går att jämföra med en hårddiskvideo som spelar in alla nya rubriker från nättidningen X så att de finns tillgängliga när tid finns.

Och även om Zites algoritmer har en fantastisk förmåga att sålla fram texter som jag är intresserad av är inte heller det en ersättare för RSS eftersom jag inte vet vilka källor som kommer att väljas ut.

Med RSS kan jag vara säker på att få allt från precis de källor jag är intresserad av.

Mer tips om informationshantering

Flöden, kvitter och statusuppdateringar fokuserade på att hjälpa läsaren att hitta saker som intresserade hen. Men mina erfarenheter från de föreläsningar jag gjort om omvärldsbevakning är att det inte bara finns ett intresse för hur man hittar saker på nätet, utan också för hur man tar hand om fynden. Så hänger du med i informationsflödet kommer därför innehålla fler tips i den vägen. Har du någon gång försökt söka dig fram till den intressanta artikeln du läste för ett halvår sedan kommer du förhoppningsvis att ha glädje av dem.

Återkoppling på tidiga utkast

Under arbetets gång kommer jag under de kommande veckorna att publicera funderingar och tidiga kapitelutdrag här på min webbplats, framför allt om och från de delar som handlar om de grundläggande principerna för omvärldsbevakning på nätet och de arbetsflöden som jag tycker fungerar bra.

Min förhoppning är att den vägen kunna få in tidiga synpunkter på texten och komplettera den med tips och förslag som jag själv inte tänkt på (eller tänkt fel). Hör därför gärna av dig om något av det du läser väcker funderingar!

Relaterade blogginlägg